ALBERT EİNSTEİN KİMDİR - Biyografisi


Albert Einstein  Yahudi asıllı Alman teorik fizikçisidir.(14 Mart 1879 – 18 Nisan 1955),Almanya’da, Ulm’de doğ­du. XX. yy .m en büyük bilgini sayı­lır (1921 yılı Nobel fizik ödülü). Nazi rejiminin ırkçı zulmünden kaçıp kur­tulmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne sığınmak zorunda kaldı, çün­kü yahudiydi.

Albert Einstein, bilimin, XVII. yy .da Newton tarafından ortaya konan temel il­kelerine karşı çıkmakla modern fiziği altüst etti. Özellikle zamanın ve me­kânın bağıl olduğunu öne süren ku­ramı, nükleer fizik ve astronomi gi­bi birçok alanda başarıyla uygulandı.

Albert einstein  inanmış bir barışsever ola­rak ününü ve zekâsını çoğu zaman insancıl amaçların hizmetine sundu. Nükleer silâhlarm dünya ve insanlar için yarattığı tehlikenin bilincine va­rarak bunların yayılmasına karşı sa­vaştı. Yaşamımın sonunda, atom teh­likesinden endişelenerek şöyle dedi: «Yeniden hayata başlamam mümkün olsaydı, tesisat işçisi olurdum».

Ulaşmak ve aşmak olanağı bulun­mayan bir hız sınırı vardır: ışık hızı (saniyede 300 000 kilometre). Niçin? Çünkü bir cismin kütlesi sabit değil­dir: hız artınca kütle de artar. Işık hızına yaklaşıldığı zaman her küçük ivme, hareket halindeki cismin küt­lesinde büyük bir artışa yol açar

Bir bisikletçinin ışık hızına yakın bir hız­la gittiğini düşünelim; bisikletçi, in­sanüstü çaba harcasa da ışıktan hızlı gidemez.

Öte yandan, çok hızla giden her şey, gidiş yönünde büzülür: böylece bi­sikletçi de büzülür ve bisikletin yük­sekliği uzunluğunu aşar. tşin garibi şu ki, bisikletçi kendisini tamamen normal, buna karşılık yayaları yam­yassı, evleri şaşılacak kadar kısalmış, kapıları inanılmayacak derecede da­ralmış görür.

Bu durumdaki görece bir dünya­da, zaman her yerde aynı biçimde akmaz, çok hızlı hareket eden cisim­ler üzerinde kısalır. Böylece, bağıl hızlarda uzun bir yolculuk yapacak olan bir kozmonot, dönüşünde, dün­yada bıraktığı çocuklarının geçen za­man içinde kendinden çok daha yaş­lı, saygıdeğer ihtiyarlara dönüşmüş olduğunu görür.Bütün bu olaylar dünyamızda da olup bitmektedir ama, sezilemeyecek kadar düşük hızlarda

0 Yorum "ALBERT EİNSTEİN KİMDİR - Biyografisi"

Yorum Gönder

Not: Google hesabınız mevcut değilse Adı/URL veya Anonim konumunda yorum yapabilirsiniz.

Yayın Üstü Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam 2